Магазин за фитнес добавки
0
0.00 лв.

Общи Условия

Моля прочетете внимателно настоящите общи условия преди да използвате електронния магазин www.mutant.bg, собственост на Визиан ООД!

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас – потребителя и Визиан ООД, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за електронна търговия за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. При зареждането на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. При създаването и потвърждаването на поръчката си, всеки потребител дава своето съгласие за сключване на договор за покупко-продажба на избраната от него стока.

Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като потребител на услугите на сайта www.mutant.bg, и Визиан ООД. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. 


Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на уебсайта за електронна търговия mutant.bg /включително наличните бази данни/ са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, принадлежат на Визиан ООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност.

Правото на достъп на потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е mutant.bg или трето лице.

Конфиденциалност

1. Визиан ООД се задължава да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите ”онлайн”, посредством попълнени заявки за регистрация.

Визиан ООД не предоставя и не продава базата данни, съдържаваща личните данни и електронните адреси на потребителите, на трети лица. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


С приемането на настоящите общи условия, потребителят се съгласява със събирането, съхраняването и обработването на личните му данни за целите на маркетинговата политика на Визиан ООД. Данните ще бъдат използвани за обслужване на потребителя – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин, информационни и търговски съобщения, промотиране на събития и връзка с потребителя в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Потребителят има право да се откаже по всяко време от получаването на информация за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Визиан ООД на посочения адрес или e-mail за контакти – help@mutant.bg.

2. Даниите, които се изискват в процеса на покупка от електронния магазин, са необходими само за целите на извършване на доставката. Тези данни по никакъв начин не се предоставят на трети лица.

Органичаване на отговорността

Визиан ООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

Визиан ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Визиан ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.


Визиан ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.


Визиан ООД не носи отговорност за информацията /в т.ч. за нейната пълнота и достоверност/, съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Визиан ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Препратки

1. Препратки към други интернет страници, собственост на трети лица.

Наличните препратките от този сайт –www.mutant.bg към уеб сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на потребителя. Ако потребителят използва тези препратки, той ще излезе от сайта www.mutant.bg. Визиан ООД не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

2. Препратки към този сайт

Потребителят може да създава препратки към този сайт от други сайтове, но само като приеме условията на Визиан ООД. Задължително условие е да посочи източника на информацията и да създаде хиперлинк към www.mutant.bg.

Сайт с препратка към Визиан ООД трябва да отговаря на следните условия:

може да сочи към съдържание на mutant.bg, но не и да го копира;
не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на mutant.bg;
не трябва да посочва неявно, че mutant.bg налага или препоръчва него или продуктите му;
не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Визиан ООД;
не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.
Промени

Визиан ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.


Промените в общите условия не засягат отношенията между потребителя и Визиан ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди съобщението заявка за покупка на стока. 


Публикуване на информация за стоките в Визиан ООД

Визиан ООД публикува на адрес http://www.mutant.bg/ описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правата на потребителя по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването им, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

Визиан ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Вход

Присъедини се

Регистрация

Назад
0